Tâm Linh

61 điều “đại kỵ” trong thế giới tâm linh ai cũng cần biết để tránh


Một số giả thiết khoa học làm sáng tỏ hơn về thế giới tâm linh
Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết,
thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ….
Sự nhìn nhận khác nhau về thế giới tâm linh
Cách hiểu thông thường
Cách hiểu khoa học
Tại sao lại có sự hiểu biết rất khác nhau về thế giới tâm linh của hai đối
tượng đó?
Lý giải một số nghi vấn
Kiến giải khoa học
Nhà ngoại cảm làm thế nào có thể tìm được mộ của người đã chết giải thích
hiện tượng này như thế nào?
Một số kết luận

Post Comment