Tâm Linh

BACKGROUND 84 câu Th ần Ch ú Giúp ta giải hết nỗi kh ổ đạt được niềm vui chân thật

https://www.youtube.com/watch?v=O9LntqPbxVA&list=RDQMj-UdnCNbl3c&start_radio=1
Chú đại bi,
Chú Đại Bi,
Chú đại bi 108 biến do thầy Thích Trí Thoát tụng rất hay,
Chú đại bi tiếng Việt,
Những lợi ích khi trì tụng chú đại bi,
Được 15 điều lành,
Không bị 15 thứ hoạnh tử,
84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học,
Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit),
Các bài pháp khác về chú đại bi:,
4.4,
5,
1126,
Chuyên mục:,
Tags:,
Chia sẻ bài này với bạn bè,
Bài cùng chuyên mục,
Kinh Phật cho người tại gia,
Kinh sám hối hồng danh,
Ý nghĩa thần chú Om MaNi Padme Hum,
Kinh Pháp Cú trọn bộ có hình ảnh minh họa,
400 Trả lời, to “Chú đại bi”
400 Trả lời,
Comment navigation,
Comment navigation,
Bình luận ,Hủy
Bạn xem chưa?,
Bạn xem chưa?,
Bài mới đăng,
Bài xem nhiều,
Danh mục chọn lọc,
Danh mục giảng sư,

Post Comment