Tâm Linh

Bài văn khấn cầu duyên tại nhà và cách sắm lễ cầu duyên


Bài văn khấn cúng lễ cầu duyên,
Bài văn khấn cúng lễ cầu duyên,
Khấn cầu duyên, tại chùa hay đi chùa để xin thuận lợi trong việc tình duyên là điều rất
nhiều người vẫn hay làm.
,
1. Sắm lễ cầu duyên,
2. Bài cúng lễ cầu duyên,
3. Bài văn khấn cầu duyên ở ban Mẫu,
Sau khi khấn xong,
Chú niệm như sau:,
Lưu ý,
4. Bài khấn cầu duyên chùa Hà,
5. Bài cúng cầu duyên ở chùa Hương – Văn khấn ông Tơ bà Nguyệt,

Post Comment