Tâm Linh

Bé Hoa Minh Vãng Sanh Cực Lạc Lưu Xá Lợi Cảm Động, Rất Hay

2693
Mừng Xuân Quý Tỵ 2013
Vài điều cần biết cho sự vãng sanh Cực Lạc
Càng làm phúc bao nhiêu thì chúng ta càng giàu tiền của bấy nhiêu. Không
như nhiều người vẫn tưởng tiền cho ra sẽ mất. Thực sự tiền cho ra sẽ trở
lại gấp trăm ngàn lần mà ta không ngờ.

Tiếng niệm Phật có công năng đánh bạt hết mọi nghiệp chướng của chúng ta,
dọn đường cho chúng ta vãng sanh.
Muốn sanh về cõi Phật phải phát tâm niệm xã bỏ vật chất. Tức là không tiếc
nuối của cải thế gian.

Những gì ta cho là quý giá nhất ở thế gian này đối với cảnh giới A DI ĐÀ
chỉ là đồ bỏ.

Nếu chúng ta chấp nhận cảnh sống khổ đau tù ngục này mà không phát nguyện
lực để tái sanh nơi Cực Lạc thì chúng ta đừng than thở tại sao cuộc đời đầy
những bất công. Vì lẽ đó là bản chất của thế giới này!!
Google Sites

Post Comment