Tâm Linh

Bị Ma Nhập Thì Nên Làm Gì – Cách Giải Quyết Khi Bị Ma Nhập, Vong Nhập


10 biểu hiện của người bị MA ÁM, vong nhập, vong theo
Người bị tà ám vong theo thường có những biểu hiện như sau:
1. Nói năng không kiểm soát, trí tuệ như người khác
2. Cử chỉ khác thường
3. Ngơ ngác, mắt không có thần
4. Vào chùa, đền điện, thánh thần….thì tỉnh táo
5. Không nhớ việc mình đã làm
6. Hay thấy điều dị thường
7. Sợ những vật dụng đã được làm phép
8. Nói giọng của người khác
9. Tự nhiên có khả năng đặc biệt
10. Khả năng bất thường

Post Comment