Phong Thủy

Bí Mật Về Bộ Sao Đào Hoa Hồng Loan Thiên Hỷ Trong Khoa Tử Vi | Tử Vi Nam Phái Lê Quang Lăng


SAO THIÊN HỶ,
I – Tinh chất cơ bản của sao Thiên Hỷ,
I – Tinh chất cơ bản của sao Thiên Hỷ,
II – Ý nghĩa của sao Thiên Hỷ ở các cung,
II – Ý nghĩa của sao Thiên Hỷ ở các cung,
1- Sao Thiên Hỷ ở cung Phụ Mẫu,
1- Sao Thiên Hỷ ở cung Phụ Mẫu,
2- Sao Thiên Hỷ ở cung Phúc Đức,
2- Sao Thiên Hỷ ở cung Phúc Đức,
3- Sao Thiên Hỷ ở cung Điền Trạch,
3- Sao Thiên Hỷ ở cung Điền Trạch,
4- Sao Thiên Hỷ ở cung Quan Lộc,
4- Sao Thiên Hỷ ở cung Quan Lộc,
5- Sao Thiên Hỷ ở cung Nô Bộc,
5- Sao Thiên Hỷ ở cung Nô Bộc,
6- Sao Thiên Hỷ ở cung Thiên Di,
6- Sao Thiên Hỷ ở cung Thiên Di,
7- Sao Thiên Hỷ tở cung Tật Ách,
7- Sao Thiên Hỷ tở cung Tật Ách,
8- Sao Thiên Hỷ ở cung Tài Bạch,
8- Sao Thiên Hỷ ở cung Tài Bạch,
9- Sao Thiên Hỷ ở cung Tử Tức,
9- Sao Thiên Hỷ ở cung Tử Tức,
10- Sao Thiên Hỷ ở cung Phu Thê,
10- Sao Thiên Hỷ ở cung Phu Thê,
11- Sao Thiên Hỷ ở cung huynh Đệ,
11- Sao Thiên Hỷ ở cung huynh Đệ,
Xem tử vi 2020 chi tiết theo ngày tháng năm sinh,
Xem tử vi 2020,
Xem tử vi hàng ngày,
:,
Thư viện tin tức tổng hợp,

Post Comment