Đi tìm sự thật về “ma gà”, Ly kỳ đi săn ‘ma gà’ giữa đại ngàn Phú Thọ, Giải cứu nạn nhân ‘ma rừng’, Ám ảnh ‘ma rừng’ – kỳ…