Tâm Linh

Cận cảnh một buổi trừ tà ở Thái Lan (yếu tim ko nên xem)!!!


Thiên Thần và Ác Quỷ (Kỳ 12): Giải mã ‘Lễ trừ tà’ – Nghi thức bí ẩn khiến
con người vừa tò mò vừa kinh sợ
Lưu ý: Bài viết được trình bày dễ hiểu và giản lược dành cho những bạn đọc
không theo tôn giáo.
Lost Bird
(2) Bản Quyền sở tại chỉ ban phép này cho linh mục đạo đức, nổi tiếng về
học thức và khôn ngoan, cùng có đời sống vẹn toàn.
The Rite
dây phép stola
Đèn cầy sáp ong
Sách nghi thức trừ tà
Bánh thánh, muối hoặc rượu thánh
hỏi tên ác quỷ
đọc về Samael qua bài viết này
á bí tích
Chắc bạn sẽ thích
Bài mới nhất

Post Comment