Phong Thủy

Chọn HƯỚNG ĐẶT MỘ Thế Nào Đem Lại Phúc Phần Cho Con Cháu? – Thầy Thích Trúc Thái Minh


Xem hướng mộ chôn cất người chết theo tuổi chi tiết nhất,
Nội dung,
Chọn hay xem hướng mộ,
cách chọn hướng mộ tốt theo tuổi,
Khái niệm về hướng và tọa của ngôi mộ,
1. Hướng mộ huyệt,
2. Tọa mộ huyệt,
3. Trạch thời,
4. Thiện đức,
Huyệt cát, táng hung,
1. Họa,
2. Dòng nước chảy thắng chĩa vào huyệt mộ, là hung,
Dòng nước quay bụng tạo nên huyệt cát,
4. Dòng nước quay lưng gây nên huyệt hung,
5. Huyệt cát, láng hung,
Muốn tránh hung, phùng cát,
Muốn tránh hung, phùng cát,
Sơ đồ mai táng người quá cố,
1. Quẻ Đông tứ trạch,
a. Phong thuỷ trạch Khảm,
Bảng tổng hợp hướng đặt mộ huyệt tuổi trạch Khảm,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
b. Phong thuỷ trạch Ly,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
c. Phong thuỷ trạch Chấn,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
d. Phong thuỷ trạch Tốn,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
2. Quẻ Tây tứ trạch,
2. Quẻ Tây tứ trạch,
a. Phong thuỷ trạch Khôn,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
b. Phong thuỷ trạch Càn,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
c. Phong thuỷ trạch Đoài,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
d. Phong thuỷ trạch Cấn,
Tựa (đầu),
Hướng (huyền quan),
Kết luận,
Leave a Comment ,Cancel reply
Danh mục sản phẩm,
Tìm kiếm sản phẩm,
Thông tin liên hệ,
Cơ sở đá mỹ nghệ Tâm Đức,
Kết nối trên Social Media,
Nhận chỉ đường,
Lăng Mộ Đá Ninh Bình: Mẫu mộ đá xanh nguyên khối đẹp nhất Việt Nam,

Post Comment