Tâm Linh

Hỏa táng nguyên xương tại phú thọ


Hỏa táng lấy được tro cốt nguyên xương là không có thực
Quy trình hỏa táng thi hài
Không thể lấy cốt nguyên xương
TAG:

Post Comment