Tâm Linh

KHOA CHÚC THỰC(cúng cơm)


CÚNG CHÚC THỰC VONG LINH (tiếng Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã
Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên,
Nam mô A Di đà Phật.,
Đại thánh A Di đà Phật,
TRIỆU THỈNH THẦN CHÚ,
Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri,
Ta tha ga ta da,
(3 lần),
CÚNG TỔ TIÊN,
Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh,
–,
–,
–,
–,
–,
–,
–,
–,
Duyên nay,
(Thỉnh đầy đủ đường thỉnh Gia tiên. Nếu cúng ở Gia đường, Từ đường thì
thỉnh cả đường Thân linh Thổ địa),
Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:,
Duyên nay,
CÚNG CHA MẸ,
Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh,
Duyên nay,
Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:,
Duyên nay,
CHỒNG, VỢ CÚNG CHO NHAU:,
Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh,
Duyên nay,
Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:,
Duyên nay,
CHA MẸ CÚNG CHO CON CHÁU:,
Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh,
Duyên nay,
Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:,
Duyên nay,
CÚNG HỘI VIÊN QUÁ CỐ:,
Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh,
Duyên nay,
Lại đốt hương thơm, đôi lần bái thỉnh:,
Duyên nay,
,
Nam mô An,
Vị,
tọa Bồ tát Ma ha tát,
Ôm,
Ca lê Cu lê Cun đê,
Sva ha,
Nam mô,
Thanh Lương địa,
Bồ tát Ma ha tát,
Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát,
Ôm,
Bu pu Tê ri,
Ca ri Ta ri,
Ta tha ga ta,
d,
a,
TAM MUỘI,
DA,
GIỚI CHÂN NGÔN,
,
Ôm,
Sam ma đi Da tat va Phat,
THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ,
Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê,
Ôm,
Sam ba ra – Sam ba ra Hum,
(3 lần),
THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ,
Nam mô Sô rô Ba da,
Ta tha ga ta da,
Tat da tha,
Ôm,
Sô rô Sô rô,
Ha ra Sô rô,
Ha ra Sô rô,
Sva ha,
THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH,
DÒNG NƯỚC,
Ôm,
Vam vam – Vam vam Vam,
THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH,
BIỂN SỮA,
Nam ma Sam man ta But đa Nam,
Ôm,
Vam,
(3 lần),
THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP,
Ôm,
Ga ga n,
a – Sam ba va – Va di ra,
Hột,
Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát.,
Thiết nghĩ:,
(Tuyên điệp, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa Điệp văn hoặc có thể tụng
thêm kinh A Di đà rồi tiếp),
TƯỜNG PHÙNG:,
Xét rõ:,
Vô thường,
Diêm vương,
Thôi tướng công,
Ốc tiêu,
Thiết vi,
THIẾT DĨ:,
Trộm nghĩ:,
Sa la,
Lão Quân,
Bành Tổ,
Nhan Hồi,
Tam Hoàng,
Ngũ Đế,
Thần Nông,
Biển thước,
Tần Thủy Hoàng,
Sa Khâu,
Sở Bá Vương,
Tề Cảnh Công,
Hán Hàn Tín,
Mạnh Thường Quân,
Khổng Phu Tử,
Cực lạc,
Vô sinh,
Vô sinh,
Nam mô A Di đà Phật,
Cực lạc,
Cực lạc,
Nam mô A Di đà Phật.,
(108 lần),
Cực lạc,
Nam mô Quán Thế âm Bồ tát.,
Cực lạc,
Thế chí,
Nam mô Đại Thế chí Bồ tát.,
Cực lạc,
Địa tạng,
Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát.,
Cực lạc,
Tịnh,
Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.,
Tịnh độ,
Cửu Liên hoa,
A Di đà,
Thế chí,
Quán âm,
Quán Thế âm,
Đại Thế chí,
Cửu Liên hoa,
Ma ri tô,
t,
ba vê,
Am ri ta Si,
t,
đam Ba vê,
Am ri ta Vi cra tê,
Am ri ta Vi cra ta,
Ga mi nê Ga ga na,
Ki rta Ca rê,
Sva ha,
,
Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát,
.,
Share this:,
Like this:,
Có liên quan,
Đăng bởi ,Phạm Tuấn Nam Trì
Điều hướng bài viết,
Trả lời ,Hủy trả lời
Chuyên mục,
Bài viết mới,
Bình luận mới nhất,
THƯ VIỆN,
Thư viện,
CHUYÊN MỤC – CHUYÊN ĐỀ,

Post Comment