Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot

Ý nghĩa 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith. Một bộ bài Tarot là tập hợp của 78 lá bài, mỗi lá Tarot này đều hàm chứa ý nghĩa riêng của nó; và những lá Ẩn phụ được chia thành 4 bộ ẩn (Suit) là Wands, Cups, Swords và Pentacles (Coins)

Trending.