Tử Vi

Lá số Nhật Nguyệt tịnh minh bị phá cách


Những Quý Cục Trong Tử Vi Đẩu Số (Phần 2),
Cự Nhật Đồng Cung (Cự Môn, Thái Dương đồng cung),
Ưu điểm:,
Khuyết điểm:,
Có ca quyết rằng:,
Nghĩa là:,
10. Thất sát Triều Đẩu,
Ưu điểm,
Ca Quyết:,
Nghĩa là:,
11,
. Nhật Chiếu Lôi Môn (Mặt trời chiếu cửa sấm).,
Ưu điểm:,
Khuyết điểm:,
Ca quyết như sau:,
Nghĩa Là:,
12. Nguyệt Lãng Thiên Môn (Trăng sáng cổng trời).,
Ưu điểm:,
Ca quyết: ,
Nghĩa là:,
13. Minh Châu Xuất Hải (Ngọc quý rời mặt biển).,
Ưu điểm,
Khuyết điểm,
14,
. Nguyệt Sinh Thương Hải (Trăng mọc biển xanh).,
Ưu điểm,
Nhược điểm,
15. Nhật Nguyệt Đồng Lâm (Nhật Nguyệt cùng đến),
Ca quyết:,
Nghĩa là:,
16,
Đan Trì Quế Trì,
17,
Nhật Nguyệt Tịnh Minh (mặt trăng, mặt trời đều sáng).,
Ưu điểm:,
Ca Quyết:,
Nghĩa là:,
Những Quý Cục Trong Tử Vi Đẩu Số (Phần 1),
Những Quý Cục Trong Tử Vi Đẩu Số (Phần Cuối),
Comments (0),
Hủy,
Thầy Sơn Chu,
Dịch lý-Phong thủy-Mệnh số,
Bài viết mới,
Phản hồi gần đây,
Lưu trữ,
Chuyên mục,
Meta,
Bài viết mới,
Phản hồi gần đây,
Lưu trữ,
Chuyên mục,
Meta,
Bài viết mới,
Phản hồi gần đây,
Lưu trữ,
Chuyên mục,
Meta,
Bài viết mới,
Phản hồi gần đây,
Lưu trữ,
Chuyên mục,
Meta,
Liên hệ với tôi,

Post Comment