Phong Thủy

Làm nhà năm 2020 Canh Tý, những tuổi Đại cát- Có lộc trời, gặp nhiều thuận lợi


Xem tuổi xây nhà năm 2019: người thuộc 8 tuổi này xây nhà đại cát đại lợi
năm Kỷ Hợi,
Xem tuổi xây nhà năm 2019,
Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu,
xem tuổi làm nhà,
Hoàng ốc,
danh sách các tuổi xây nhà năm 2019,
8 tuổi không phạm bất kỳ kiêng kỵ nào,
Danh sách tuổi xây nhà năm 2019,
Năm sinh,
Tuổi,
Tam tai,
Hoàng ốc,
Kim lâu,
1950,
Canh Dần,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1952,
Nhâm Thìn,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1959,
Kỷ Hợi,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1962,
Nhâm Dần,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1968,
Mậu Thân,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1971,
Tân Hợi,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1980,
Canh Thân,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1986,
Bính Dần,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
1995,
Ất Hợi,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Không ph,
ạ,
m,
Xem thêm:,
Trả lời ,Hủy
Công ty thiết kế xây dựng,

Post Comment