Xem giờ phải chăng – Là người châu Á, dùng lịch âm dương để tính toán xem giờ tốt xấu, chọn giờ hoàng đạo để khởi hành đã ăn sâu…