Tâm Linh

Linh hồn là gì? Có nên đi gọi hồn người chết không?


Thứ tư,
34°C,
/,0.57
Linh hồn là gì? Phật giáo hiểu như thế nào về linh hồn?,
Phật giáo luận theo ngôn ngữ, tín ngưỡng của dân gian, vẫn nói đến linh
hồn, vong linh, hương linh… để chỉ cái phần còn lại sau khi chết của một
người.,
Do tu tập, Thức sẽ biến thành Trí tuệ tuyệt đối, thành Giải thoát tối hậu,
chấm dứt sinh tử, chứng đạt Niết bàn.,
Phật giáo gọi linh hồn là Thức hay Nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà có.,
> Xem thêm video: Ý nghĩa đẹp của việc chắp tay chào nhau trong Phật giáo,
,
Vô ngã hay không có linh hồn,
Vấn đề linh hồn trong đạo Phật,
Linh hồn người chết có thực sự tồn tại?,
Lễ tưởng niệm 57 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân,
Các Chùa, tự viện chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19,
Giáo hội TP.HCM sẽ làm việc với các cơ quan chức năng về quán bar Buddha,
Tin đọc nhiều nhất,
Tin chọn lọc,
Vô niệm không phải là đoạn niệm,
Duyên nợ vợ chồng và sự ảnh hưởng của luân hồi,
Ý nghĩa của khai quang điểm nhãn trong Phật Giáo,
Điều kiện để người niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ,
Buông bỏ căng thẳng, trân quý người thương,
Vì người mà tạo nghiệp ác chính mình phải chịu tội,
Từ điển Phật học,
Dữ liệu Phật giáo,
Du lịch,
Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương,
Hoà thượng. TS Thích Gia Quang,
Trụ sở:,
Văn phòng TW Giáo hội PGVN:,
Văn phòng đại diện phía Nam:,
Hotline:,
HomeAZ.vn,

Post Comment