Tâm Linh

Ngạ Quỷ Là Gì? 24 Loại Ngạ Quỷ với hình dạng và nghiệp báo đáng sợ��


Thứ tư,
34°C,
/,0.57
Ma và Ngạ quỷ,
Bài liên quan,
Ảnh minh họa,
Bài liên quan,
Ảnh minh họa,
Dục giới gồm có 11 cõi : 4 cõi khổ và 7 cõi thiện dục giới như sau:,
Dục giới gồm có 11 cõi : 4 cõi khổ và 7 cõi thiện dục giới như sau:,
Ảnh minh họa,
Sắc Giới gồm 16 cõi:,
Sắc Giới gồm 16 cõi:,
Cõi Sơ Thiền Sắc Giới có:,
Cõi Nhị Thiền Sắc Giới có:,
Cõi Tứ Thiền Sắc Giới có:,
Vô Sắc Giới gồm 4 cõi:,
Ngạ Quỷ là ai? Nhà họ ở đâu? Họ sống bằng cách nào?,
Ảnh minh họa,
Bài liên quan,
Đây là 12 loại Ngạ quỷ được điển hình trong phẩm Lokapaññatti và
Gacchatidīpanī:,
Petavatthu và Aṭṭhakathā, ṭīkā cũng có ghi bốn loại Ngạ quỷ thường được kể
trong chủ đề của họ như là:,
Vài loài Ngạ quỷ mà Bồ-tát không sanh vào là:,
Theo Lakkhaṇasamyutta có 21 loại Ngạ quỷ được trình bày như sau:,
Ảnh minh họa,
Bài liên quan,
Thí thực là bố thí thức ăn và ý nghĩa ăn của Phật Giáo như sau:,
Thập loại cô hồn được phân loại như sau:,
Ảnh minh họa,
Bài liên quan,
Tóm lại Địa ngục có nhiều truyền thuyết diễn nghĩa và cũng tùy theo những
khái niệm riêng của mỗi tôn giáo,
Ảnh minh họa,
Trích trong Tinh Hoa Phật Học của TS Huệ Dân,
Kính bút,
TS Huệ Dân,
Ma quỷ dưới góc nhìn khoa học,
Người niệm Phật thì chẳng ma quỷ nào dám đến gần,
Quan điểm về ma quỷ và địa ngục qua góc nhìn Phật giáo,
Lễ tưởng niệm 57 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân,
Các Chùa, tự viện chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19,
Giáo hội TP.HCM sẽ làm việc với các cơ quan chức năng về quán bar Buddha,
Tin đọc nhiều nhất,
Tin chọn lọc,
Sự kiện Ni giới nhận lãnh thêm Bát Kỉnh pháp,
Vai trò của linh hồn trong sự luân hồi và tái sinh,
Vòng luân hồi của đời người,
Điều gì xảy ra sau khi chết,
Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp,
Trí thức và sự thật: Câu chuyện của thời đại khoa học về giác ngộ,
Từ điển Phật học,
Dữ liệu Phật giáo,
Du lịch,
Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương,
Hoà thượng. TS Thích Gia Quang,
Trụ sở:,
Văn phòng TW Giáo hội PGVN:,
Văn phòng đại diện phía Nam:,
Hotline:,
HomeAZ.vn,

Post Comment