Tử Vi

Ngành Kinh Doanh Thuộc Hành Mộc | Ngành Nghề Theo Ngũ Hành Để Thành Công | Dũng Master


NGHỀ NGHIỆP THEO NGŨ HÀNH,
Nếu chúng ta luôn giữ ở trạng thái cân bằng thì sự vận động đó sẽ đi đúng
quỹ đạo, giúp chúng ta về đích một cách an toàn.,
(Tham khảo thêm tại,
phong thủy cá nhân, để được tư vấn cụ thể hơn)
Sau đây là sự phân tích đặc tính của ngũ hành và một số ngành nghề phù hợp
để làm thế mạnh cho việc chọn lựa công việc của các bạn:,
I. HÀNH MỘC,
1. Đặc tính,
hành Mộc,
2. Chọn nghề theo hành Mộc,
II. HÀNH HỎA,
1. Đặc tính,
hành,
Hỏa,
2. Chọn nghề theo hành Hoả,
III. HÀNH THỔ,
1. Đặc tính,
hành,
Thổ,
2. Chọn nghề theo hành Thổ,
IV. HÀNH KIM,
1. Đặc tính,
hành,
Kim,
2. Chọn nghề theo hành Kim,
V. HÀNH THỦY,
1. Đặc tính,
hành,
Thủy,
2. Chọn nghề theo hành Thuỷ,
PHONG THỦY MẬT TÔNG,
CÁ NHÂN – NHÀ Ở – KINH DOANH,

Post Comment