Tâm Linh

Phật Dạy 7 Cách Giải Nghiệp Phá Thai Cầu Cho Vong Linh Thai Nhi Siêu Thoát GNV


CÁCH GIẢI NGHIỆP PHÁ THAI,
,
cách giải nghiệp phá thai,
Nạo phá thai và Nhân quả,
Cách giải nghiệp phá thai,
Trước nên Quy y Tam bảo là tốt nhất:,
Bạn phát tâm sám hối với vong linh thai nhi.,
Trong cảnh giới tâm linh,
Trước bàn thờ Phật ở nhà hoặc ở Chùa,
Nam mô A Di Đà Phật,
Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ,
Niệm Phật hằng ngày,
bài viết trước,
cách giải nghiệp phá thai,
Ngàn vạn lần xin đừng phá thai. Nếu bạn hoặc người thân của bạn có thai
ngoài ý muốn, hoặc thai nhi có bất ổn, xin hãy nán lại đọc thêm ít dòng
này. Hiện nay các nhóm thiện nguyện rất nhiều, các địa điểm cưu mang trẻ
em, bà bầu cũng rất nhiều, bạn có thể tìm thông tin trên mạng hoặc liên hệ
với Tuệ Tâm để được trợ giúp. Đừng phá thai bạn nhé, tội lắm…,
Nguyện tất cả những ai có nhân duyên đọc được bài này đều được an vui, đều
sớm tự chữa lành những vết thương trong sâu thẳm tâm hồn.,
Tuệ Tâm,
Điều hướng bài viết,
16 thoughts on “CÁCH GIẢI NGHIỆP PHÁ THAI”,
Mỹ duyên,
Tuệ Tâm,
Kelly Trần,
Tuệ Tâm,
chí tâm,
” Phụ nữ có mang, hoặc thai nhi bị động không ổn, hoặc sanh nở khó, nên chí
tâm niệm danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì cả mẹ và con luôn được an
tường, các việc sản nạn hoặc dị dạng thai nhi không có”,
Kelly Tran,
Tuệ Tâm,
chân thực,
Linh,
Tuệ Tâm,
Linh,
Tuệ Tâm,
Thuy,
Tuệ Tâm,
Thuy,
Tuệ Tâm,
Cách niệm Phật tại nhà,
10 chuyện tâm linh có thật,
Thuy,
Tuệ Tâm,
một phần quả báo,
vì họ,
Leave a Comment ,Cancel Reply
Sản phẩm nổi bật,
5,
5,
5,
5,
5,
5,

Post Comment