Phong Thủy

Phong thủy là sự kết hợp của các yếu tố: ngũ hành, âm trạch và dương trạch, số sinh thành và phương vị Ngũ hành. Các yếu tố này khi kết hợp hài hòa với hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa hay phúc của con người.

Trending.