Phong Thủy

Phụ Tình – Trịnh Đình Quang [MV 4k Official]


,
,
HOÁ GIẢI,
• Một số gia chủ:,
Cửu cung phi tinh 2019 Kỷ Hợi,
Tam Cát Tinh,
8- Trung Cung – Bát Bạch (hành Thổ) – ,cát tinh, chủ về sự thăng tiến về tài lộc, quan chức.
Vận Dụng Hóa Giải:,
1- Chánh Tây – Nhất Bạch (hành Thủy) – ,cát tinh, chủ về nhân duyên, tài phú.
Vận Dụng Hóa Giải:,
2- Đông Bắc – Nhị Hắc (hành Thổ) – ,hung tinh, chủ về bệnh tật, đau ốm.
Vận Dụng Hóa Giải:,
3- Chánh Nam – Tam Bích (hành Mộc) – ,hung tinh, chủ về sự tranh chấp, thị phi, hao tốn.
Vận Dụng Hóa Giải:,
4- Chánh Bắc – Tứ Lục (hành Mộc) – ,cát tinh, chủ về học hành, trí thức, học vấn.
Vận Dụng Hóa Giải:,
5- Tây Nam – Ngũ Hoàng Đại Sát (hành Thổ) – ,đại hung tinh,.
Vận Dụng Hóa Giải:,
6- Chánh Đông – Lục Bạch (hành Kim) – ,cát tinh, chủ sự thăng tiến về tài vận, quan lộc.
Vận Dụng Hóa Giải:,
7- Đông Nam – Thất Xích (hành Kim) – ,hung tinh, chủ về sự hao tán tài sản, công danh.
Vận Dụng Hóa Giải:,
9- Tây Bắc – Cửu Tử (hành Hỏa) – cát tinh về chủ nhân duyên, tử tức:,
9- Tây Bắc – Cửu Tử (hành Hỏa) – ,cát tinh, về chủ nhân duyên, tử tức:
Vận Dụng Hóa Giải:,
Ứng dụng thực tế kết hợp: • Toạ sơn, hướng Thuỷ, địa vận, phi tinh lưu
niên, mệnh khuyết:,
Xem phong thủynhà, click,
Phong thuỷ Khải Toàn,
Phong thủy Khải Toàn,
Youtube,
Facebook,
Bài liên quan,
23-1h,
1-3h,
3-5h,
5-7h,
7-9h,
9-11h,
11-13h,
13-15h,
15-17h,
17-19h,
19-21h,
21-23h,
Giáp,
Ất,
Bài viết mới,
Phong thủy nhà ở,
Danh mục bài,
Thẻ,
Bài mới,
Phong thủy nhà,
Bát trạch,
Thiền định,
Lưu ý,
938581710,

Post Comment