Tâm Linh

“Phúc đức tại mẫu” PHỤ NỮ chớ làm những điều này ĐỂ ĐỨC CHO CON, hưởng lộc cả đời


Phúc đức tại mẫu
0
Lưu
TTO – 1. “Phúc đức tại mẫu” có thể hiểu là “phúc đức từ người mẹ mà ra”.
Phúc đức, theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học) là
“điều tốt lành để lại do con cháu do ăn ở tốt, theo quan niệm truyền thống”.
2
3
4
Đăng nhập
điều khoản

Post Comment