Tử Vi

Sao Văn Xương Văn Khúc Trong Khoa Tử Vi | Tử Vi Nam Phái Lê Quang Lăng


Sao Văn Xương – Văn Khúc
VĂN KHÚC
VĂN XƯƠNG
1. Ý nghĩa tính tình:
2. Ý nghĩa công danh, tài lộc, phúc thọ:
3. Ý nghĩa của xương, khúc và một số sao khác:
4. Ý nghĩa ở các cung
CUNG MỆNH
CUNG BÀO
CUNG THÊ
CUNG TỬ
CUNG TÀI
CUNG GIẢI
CUNG THIÊN DI
CUNG NÔ
CUNG ĐIỀN
CUNG QUAN
CUNG PHÚC
CUNG PHỤ MẪU
HẠN
(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)
Từ khóa:

Post Comment