Tâm Linh

Tại Sao Từ Lúc MỚI MẤT TRONG VÒNG 49 NGÀY Linh Hồn Thường Về Báo Mộng?


Thứ tư,
34°C,
/,0.57
Thần thức sau 49 ngày đã đi đầu thai chưa?,
Nhà Phật gọi “thần thức” là tánh giác linh tri có sự nhận định
hiểu biết rõ ràng “đến và đi” theo đúng nguyên tắc nghiệp lực đã
tạo. Các tôn giáo khác gọi là “linh hồn”, “vong hồn”, “thần
hồn”…,
Con người từ đâu đến?,
Bài liên quan,
Nhân duyên, nhân quả:,
Do nghiệp thức kết hợp các duyên từ vô minh duyên đến hành, thức,
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ mà sanh ra thân người (tái sanh), rồi
từ thân người do mê chấp (si ái, thủ, hữu) nên tiếp tục đi vào
đường sanh tử luân hồi (sanh, tử ưu bi khổ não) và cứ như thế con
người chết đi sống lại,
Nghiệp báo:,
Chính vô minh và ái dục là cội rễ của mọi ác nghiệp. Do ác nghiệp này mà
khiến cho con người trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi.,
Con người khi chết đi về đâu?,
Bài liên quan,
Người Phật tử chúng ta cũng có quyền quán chiếu, thấy biết, xem
xét những hành động của mình trong quá khứ gần hay xa mà nhận
định được sau khi chết mình sẽ đi về đâu, đi nhanh hay chậm,
Chết và tái sanh,
Vòng luân hồi,
Giúp người quá vãng mau siêu thoát?,
Khi có người mất, gia đình hãy tự thân gia đình Phật tử khai khóa lễ
tụng kinh bộ như kinh Phổ Hiền, Kinh Pháp Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh
Địa Tạng… thỉnh chư Tăng Ni thuyết pháp, lập đàn siêu độ… tạo
điều kiện có dịp gần gũi tam bảo, ôn lại những kỷ niệm nơi mình
phát tâm quy y,
Người mạnh khỏe và chết nhanh, thần thức của họ lưu lại thể xác đến ba ngày,
Câu chuyện Hạt cải vô thường hay bài học về lẽ Sống chết của Đức Phật,
Hỏi đáp Phật giáo về hiến tạng và chuẩn bị cho cái chết,
Lễ tưởng niệm 57 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân,
Các Chùa, tự viện chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19,
Giáo hội TP.HCM sẽ làm việc với các cơ quan chức năng về quán bar Buddha,
Tin đọc nhiều nhất,
Tin chọn lọc,
Giải thoát quan Phật giáo,
Sự kiện Ni giới nhận lãnh thêm Bát Kỉnh pháp,
Tu tập để trải nghiệm trạng thái bình an mỗi ngày,
Khái niệm Pháp trong Phật giáo,
Trí thức và sự thật: Câu chuyện của thời đại khoa học về giác ngộ,
Giáo lý Trung đạo (III),
Từ điển Phật học,
Dữ liệu Phật giáo,
Du lịch,
Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương,
Hoà thượng. TS Thích Gia Quang,
Trụ sở:,
Văn phòng TW Giáo hội PGVN:,
Văn phòng đại diện phía Nam:,
Hotline:,
HomeAZ.vn,

Post Comment