Tâm Linh

Thánh Ni Da Du Đà La | Thanh Ngân


Khả triết các bậc long tượng – Hình tượng người phụ nữ trong Phật giáo
Bạn đang ở đây
Da Du Đà La – Người vợ trong nhiều kiếp của Thái tử Tất Đạt Đa
Viết bình luận
Tin liên quan

Post Comment