Cung Hoàng Đạo

Top 5 cung hoàng đạo chung thủy nhất

Đàn ông 5 cung hoàng đạo này chung thủy nhất, tuyệt đối chỉ yêu 1 người
Đàn ông cung hoàng đạo nào chung thủy nhất
1. Hạng 1: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

2. Hạng 2: Cự Giải (22/6 – 22/7)

3. Hạng 3: Bảo bình (21/1 – 19/2)

4. Hạng 4: Ma Kết (23/12 – 20/1)

5. Hạng 5: Hổ Cáp (Bọ Cạp, Thần Nông) (23/10 – 22/11)

Post Comment