Tâm Linh

Truyền thuyết Già Lam Bồ Tát


Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi
tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
Già Lam Hộ Pháp
Hình tượng Vi Đà Tôn Thiên Hộ Pháp
Hình tượng Quan Công – Già Lam Hộ Pháp
Ý nghĩa cặp tượng Già Lam Hộ Pháp
Tác giả bài viết:
Nguồn tin:
Ý kiến bạn đọc
NHÀ SÁCH PHẬT GIÁO TỊNH LIÊN
Địa chỉ
Điện thoại

Post Comment