Bộ Swords đại diện cho nguyên tố Khí. Các ý nghĩa lá bài Tarot thuộc bộ Swords liên quan tới hành động, thay đổi, thế lực, quyền lực, áp bức,…

Cách chọn tuổi xông đất và xuất hành đầu năm 2017, ,- Xông đất (xông nhà) đầu năm là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người Việt.…

BÀI 10: XƯƠNG – KHỚP-CƠ ĐẦU MẶT CỔ, MỤC TIÊU HỌC TẬP:, NỘI DUNG, 1.XƯƠNG- SỌ MẶT, ., 8 xương sọ, 15 xương mặt, 2.1.MẶT TRƯỚC:, 2.1.1.Xương trán:, :, *.Phần…