Cách chọn tuổi xông đất và xuất hành đầu năm 2017, ,- Xông đất (xông nhà) đầu năm là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người Việt.…

BÀI 10: XƯƠNG – KHỚP-CƠ ĐẦU MẶT CỔ, MỤC TIÊU HỌC TẬP:, NỘI DUNG, 1.XƯƠNG- SỌ MẶT, ., 8 xương sọ, 15 xương mặt, 2.1.MẶT TRƯỚC:, 2.1.1.Xương trán:, :, *.Phần…

SKVTY.com Sơn Căn là ở đâu? Xem tướng Sơn Căn, vị trí và đặc điểm tướng cách 1. Sơn căn là gì? 2. Vị trí của Sơn Căn 3. Đặc…

Bàn tay mà có 12 dấu hiệu này, bạn sẽ phú quý giàu sang cả đời, đặc biệt số 10 rất hiếm gặp, Theo các tài liệu về Nhân tướng…