Con hổ trong quan niệm của người Trung Quốc Năm nay, người Việt Nam và người Trung Quốc cùng đón Tết Nguyên đán Canh Dần con hổ. Hãy xem hình…