Tử Vi

Tuổi MÙI Năm 2020 Công Danh Sự Nghiệp Tình Duyên Như Ý Giàu Nhanh Chóng Mặt


Tử vi tuổi Mùi,
Xem tử vi trọn đời, người Tuổi Mùi,
Tính cách người tuổi Mùi,
Vận mệnh của người tuổi Mùi,
Sinh năm Tân Mùi – 1991,: Dê được lộc (Thuộc mệnh Thổ trong Ngũ hành),
Sinh năm Quí Mùi – 1943, ,2003,: Dê trong bầy (Thuộc mệnh Mộc trong Ngũ hành)
Sinh năm Ất Mùi – 1955,: Dê được trọng (Thuộc mệnh Kim trong Ngũ hành) ,
Sinh năm Đinh Mùi – 1967,: Dê lạc bầy (Thuộc mệnh Thủy trong Ngũ hành) ,
Sinh năm Kỷ Mùi – 1979,: Dê thả hoang (Thuộc mệnh Hỏa trong Ngũ hành) ,
Tình yêu của người tuổi Mùi,
Tình yêu của người tuổi Mùi nhóm máu A,
Tình yêu của người tuổi Mùi nhóm máu B,
Tình yêu của người tuổi Mùi nhóm máu AB,
Tình yêu của người tuổi Mùi nhóm máu O,
Sự nghiệp của người tuổi Mùi,
Vận mệnh người tuổi Mùi theo tháng sinh,
Sinh tháng Giêng (Tiết đầu xuân):,
Sinh tháng hai (Tiết Thanh minh):,
Sinh tháng tư (Lập hạ):,
Sinh tháng năm (Mang chủng):,
Sinh tháng sáu (Tiểu thử):,
Sinh tháng bảy (Lập thu):,
Sinh tháng tám (Bạch lộ),
Sinh tháng chín (Hàn lộ):,
Sinh tháng mười (Lập đông):,
Sinh tháng mười một (Đại tuyết):,
Sinh tháng mười hai (Tiểu hàn):,
Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi Mùi và các tuổi khác,
Mùi + Tý,
Mùi + Sửu,
Mùi + Dần,
Mùi + Mão,
Mùi + Thìn,
Mùi + Tỵ,
Mùi + Ngọ,
Mùi + Mùi,
Mùi + Thân,
Mùi + Dậu,
Mùi + Tuất,
Mùi + Hợi,
Danh mục tử vi 12 con giáp,
Cùng chuyên mục tử vi,
Thư viện,
Xem Thêm,
Tags:,
Vạn Sự,

Post Comment