Tử Vi

Tuổi Sửu sinh vào giờ ngày tháng nào là tốt nhất !


Xem tử vi
Search form
Vận mệnh người tuổi Sửu qua các giờ, ngày, tháng sinh
1. Vận mệnh người tuổi Sửu thông qua các giờ sinh:
-Giờ Tý:
-Giờ Sửu:
-Giờ Dần:
-Giờ Mão:
-Giờ Thìn:
-Giờ Tỵ:
-Giờ Ngọ:
-Giờ Mùi:
-Giờ Thân:
-Giờ Dậu:
-Giờ Tuất:
-Giờ Hợi:
2. Vận số tuổi Sửu thông qua ngày sinh:
-Ngày Tý:
-Ngày Sửu:
-Ngày Dần:
-Ngày Mão:
-Ngày Thìn:
-Ngày Tỵ:
-Ngày Ngọ:
-Ngày Mùi:
-Ngày Thân:
-Ngày Dậu:
-Ngày Tuất:
-Ngày Hợi:
3. Vận mệnh người tuổi Sửu qua từng tháng sinh:
-Tháng Giêng:
-Tháng hai:
-Tháng ba:
-Tháng tư:
-Tháng năm:
-Tháng sáu:
-Tháng bảy:
-Tháng tám:
-Tháng chín:
-Tháng mười:
-Tháng mười một:
-Tháng mười hai:
Chú ý:
Bài viết liên quan
Các chuyên mục khác
Xem tử vi
Xem tuổi
Phong thủy
Cung hoàng đạo
Trắc nghiệm
Giải mã
Xem ngày
Vận mệnh người tuổi Sửu qua các giờ, ngày, tháng sinh
Tags:
Vạn Sự

Post Comment