Tử Vi

Tướng Lông Mày Nam Giới, Phụ Nữ Tốt Đẹp, Phú Quý, Giàu Sang


Xem tướng lông mày, chân mày đoán tính cách, vận mệnh chính xác
Theo nhân tướng học về lông mày, tướng lông mày (lông mày tướng) có khoảng
23 kiểu khác nhau, mỗi kiểu lông mày hay chân mày sẽ mang ý nghĩa riêng gắn
liền với chủ nhân của nó. Người ta tin rằng, xem tướng lông mày chân mày sẽ
giúp hiểu được một phần về tính cách, vận mệnh của người đó. Điều này lý
giải tại sao có rất nhiều người thay đổi một số bộ phận trên khuôn mặt để
thay đổi vận mệnh xấu, trong đó có việc thay đổi về lông mày.
1. Các đặc tính và đặc thái của lông mày
1. Các đặc tính và đặc thái của lông mày
2. Xem tướng lông mày đoán tính cách
2. Xem tướng lông mày đoán tính cách
– Xem tướng lông mày ngang:
– Xem tướng lông mày vòng cung:
– Xem tướng lông mày hình cánh cung:
– Xem tướng lông mày cong và dài:
– Xem tướng lông mày thưa:
– Xem tướng lông mày mọc lệch
– Xem tướng lông mày bên cao bên thấp
– Xem tướng lông mày ngắn
– Xem tướng lông mày dài và mịn
– Xem tướng lông mày đen,
– Xem tướng lông mày rối:
– Xem tướng lông mày mọc ngược
– Xem tướng lông mày thô:
– Xem tướng lông mày có nốt ruồi
– Xem tướng lông mày bị khuyết
3. Xem tướng lông mày đoán vận mệnh phú quý, bần tiện
3. Xem tướng lông mày đoán vận mệnh phú quý, bần tiện
– Lông mày quỷ (Quỷ Mi):
– Lông mày rời rạc, thưa tốt:

– Lông mày gián đoạn mi:
– Lông mày đuôi chim én:
– Lông mày hơi ngả vàng:
– Lông mày chổi xể:
– Lông mày chữ bát:
– Lông mày dao cau:
– Lông mày la hán:
– Lông mày rồng:
– Lông mày lưỡi kiếm:
– Lông mày lá liễu:
– Lông mày sư tử:
– Lông mày đầu mọc dày đuôi tán
– Lông mày đoản xúc tú mi:
– Lông mày khinh thanh mi:
Xem tướng mặt
– Lông mày toàn lũy mi:
– Lông mày chữ nhất (nhất tự mi):
– Lông mày tân nguyệt mi:
– Lông mày ngọa tằm mi:
– Lông mày hổ mi (lông mày cọp):
– Lông mày đại đoản xúc mi:
– Lông mày thanh tú mi:
Tổng hợp bởi Clover Spa

Post Comment