Blog Cuộc Sống

up Distribuitor 44159


Lịch âm ngày 24 tháng 11 năm 2019
lịch vạn niên ngày 24 tháng 11 năm 2019
Dương Lịch
Âm Lịch
ất sửu
ất hợi
kỷ hợi
Thuần Dương
Hoàng Đạo
CHI TIẾT ÂM DƯƠNG LỊCH NGÀY 24
Ất Sửu
Ất Hợi
Tiểu tuyết
XEM TỐT XẤU NGÀY 24 THÁNG 11
ất sửu
Ất
Sửu
Lưu liên
Lưu Liên là chuyện bất tường
Tìm bạn chẳng thấy nửa đường phân ly
Không thì lưu lạc một khi
Nhiều đường trắc trở nhiều khi nhọc nhằn
Phục Đoạn Sát
Sao tốt
Sao xấu
Từ 11h-13h (Ngọ) và từ 23h-01h (Tý)
Từ 13h-15h (Mùi) và từ 01-03h (Sửu)
Từ 15h-17h (Thân) và từ 03h-05h (Dần)
Từ 17h-19h (Dậu) và từ 05h-07h (Mão)
Từ 19h-21h (Tuất) và từ 07h-09h (Thìn)
Từ 21h-23h (Hợi) và từ 09h-11h (Tị)
Có lẻ bạn chưa biết ?

Post Comment