Tâm Linh

Vấn đáp: Việc xuất gia của người nữ, chướng duyên lúc tập sự xuất gia, xuất gia đoản kỳ


Vì sao người tàn tật lại không được xuất gia?
Pháp danh
Địa chỉ:
Tài liệu tham khảo thêm
Chi nhánh Chùa Hoằng Pháp
Tin tức liên quan
Thượng Tọa Thích Chân Tính

Post Comment