Tâm Linh

Văn Khấn Tam Tòa Thánh Mẫu (Rất Ý Nghĩa)


Văn khấn Mẫu ở chùa,
Bài văn khấn Mẫu ở chùa,
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết bài ,văn khấn, Mẫu ở chùa để bạn đọc cùng tham khảo. Bài văn khấn được dùng để khấn cầu
may khi lễ tại ban Tam Tòa Thánh Mẫu.
1. Ý nghĩa lễ Tam Tòa Thánh Mẫu,
2. Lễ vật và cách cúng lễ Tam Tòa Thánh Mẫu,
3. Hạ lễ sau khi lễ Tam Tòa Thánh Mẫu,
Nội dung cơ bản của ,bài văn khấn Mẫu ở chùa, như sau:
4. Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu,

Post Comment