Tâm Linh

Vì sao người CHẾT OAN không siêu thoát? Muốn siêu thoát thì phải làm cách nào?


Người chết oan phải bắt hồn người sống mới đầu thai được?
Mất vía, chưa thể đầu thai
Các vong hồn ấy lẩn quẩn, loanh quanh chỗ trước khi chết ấy!
Bắt hồn người sống để “thế chỗ” cho mình?
Lập miếu thờ có phải là giải pháp tối ưu?

Post Comment