Tử Vi

[Vietsub+Pinyin] Lập Hạ – Âm Khuyết Thi Thính ft. Côn Ngọc | 立夏 – 音阙诗听 ft. 昆玉


Lập Hạ 2020 là ngày nào? Cần kiêng kỵ gì trong tiết Lập Hạ?
Tiết Lập Hạ là gì
Nguồn gốc:
Nguồn gốc:
Tiết Lập Hạ là gì?
Tiết Lập Hạ là gì?
Tiết Lập Hạ thường bắt đầu từ ngày nào?
Tiết Lập Hạ thường bắt đầu từ ngày nào?
Lập Hạ 2020 là ngày nào?
Thứ 3, ngày 5/5/2020, tương ứng với ngày 13/4 âm lịch năm Canh Tý.
Lập Hạ 2020 là ngày tốt hay ngày xấu?
Vận mệnh em bé sinh vào tiết lập hạ 2020
Những điều kiêng kỵ trong ngày Lập Hạ 2020
Nên làm gì trong ngày Lập Hạ?
Kết luận:

Post Comment