Tử Vi

Xem Bàn Chân Biết Rõ Vận Mệnh Sang Hèn Và Tính Cách 1 Người


Sở hữu kiểu bàn chân này, không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý, hạnh
phúc viên mãn
Ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại
Lòng bàn chân khuyết, lõm sâu như chiếc thuyền úp
Lòng bàn chân mềm mịn, nhiều đường vân
Có nốt ruồi đen dưới lòng bàn chân
Gót chân tròn đầy, hồng nhuận

Post Comment