Tử Vi

Xem Đường Chỉ Tay Biết Tương Lai Vận Mệnh Giàu Sang Hay Nghèo Khó


Đăng nhập,
Cách để Xem Chỉ tay,
,Các bước,
Phần ,1,của 2:,Giải mã Đường chỉ tay
Chọn một bàn tay.,
Xác định bốn đường chính.,
Giải nghĩa đường tâm đạo.,
Tìm hiểu đường trí đạo.,
Tìm hiểu đường sinh đạo.,
không,
Tìm hiểu đường định mệnh.,
Phần ,2,của 2:,Giải mã Bàn tay, Ngón tay, v.v.
Xác định hình dáng của bàn tay.,
Tìm hiểu các gò trên lòng bàn tay.,
Xem xét kích thước của bàn tay và ngón tay.,
,Lời khuyên,
,Cảnh báo,
Bài viết wikiHow có liên quan,
Tham khảo,
Về bài wikiHow này,
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?,
Bài viết có liên quan,

Post Comment