Tử Vi

Xem tướng gương mặt để biết người | Tử Vi Và Tướng Số


19002292
Xem tướng qua khuôn mặt
“Coi Thông Minh nhìn Trán, coi Danh Tiếng nhìn Mi, coi Phú Quý nhìn Mắt,
coi Tiền bạc nhìn Mũi, coi Lộc nhìn Miệng, coi Phúc nhìn Tai, coi Thọ nhìn
Quai Hàm”.
Trán
Đôi mắt
Mũi
Miệng
Tai
Quai Hàm
Hà Nội
Đà Nẵng
TP. Hồ Chí Minh

Post Comment