Tử Vi

Ý Nghĩa Lá Bài Tarot Trong Bộ Swords

Bộ Swords đại diện cho nguyên tố Khí. Các ý nghĩa lá bài Tarot thuộc bộ Swords liên quan tới hành động, thay đổi, thế lực, quyền lực, áp bức, tham vọng, can đảm và xung đột. Hành động sở hữu thể có tính xây dựng và/hoặc phá hoại, đôi lúc dẫn tới bạo lực. Suit này cũng mang thể hàm ý sự hận thù, chiến tranh, các kẻ thù, và trong hầu hết các suit, thì đây được xem là mạnh mẽ và nguy hiểm nhất.

Bộ Swords liên quan tới mức độ nhận thức về mặt tinh thần được đặt khiến cho trung tâm cho suy nghĩ và trí tuệ. Các lá bài thuộc bộ Swords phản ánh chất lượng của suy nghĩ thể hiện trong tư tưởng, thái độ và niềm tin. Lá Swords cũng có hai mặt (như thanh kiếm sở hữu hai lưỡi) và theo cách này, Bộ Swords tượng trưng cho sự cân bằng khéo léo giữa trí tuệ và sức mạnh và bí quyết thức hai chi tiết này có thể được tiêu dùng cho mục đích thấp trẻ trung hay xấu xí. Như vậy, các lá bài Swords cần được cân bằng bởi tinh thần (Wands) và cảm giác (Cups).

>>>Xem thêm: Coi bói ngày sinh

Yếu tố tiêu cực của Bộ Swords (khi lá bài Swords ở địa điểm đảo ngược) gồm giận cầm, tội lỗi, phán xét khắc nghiệt, thiếu lòng từ bi và lạm dụng tinh thần, lời nói.

khi đề cập đến thời gian trong một trải bài, Bộ Swords kém cỏi chỉ về Mùa Đông hoặc Xuân, hoặc đa dạng tháng. Ví như dùng một bộ bài để chơi (playing cards) thông thường, Swords được chuyển thành Spades (Bích).

Nhân bí quyết Trong Lá Bài Tarot Swords

Các lá bài Swords đại diện cho cung hoàng đạo thuộc tính Khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình. Người với Swords (đặc trưng bởi các lá bài Hội Đồng) thì sáng suốt, kỹ lưỡng, lý lẽ, và là những người sở hữu trình độ giao tiếp xuất sắc. Họ theo lý lẽ và muốn đọc thế giới bằng phương pháp tậu hiểu và phân tích những gì đang xảy ra quanh đó họ. Ở chi tiết ngược lại, người thuộc Swords mang thể tàn nhẫn, độc đoán, thích đối đầu và cứng rắn.

Các Lá Bài Swords trong Giải Bài Tarot

trường hợp trong một trải bài mang các lá bài Tarot Swords chiếm thế mạnh, thì bạn mang thể vững chắc rằng người được trải nghiệm đang tậu kiếm về những gì liên quan chủ yếu hèn tới những xung đột và tranh cãi ở mặt tinh thần, và quyết định cần được đưa ra. Ngoài ra, cũng mang thể sở hữu rộng rãi tranh cãi hoặc thậm chí là bạo lực ở bây giờ. Mặc dù các lá bài Swords mang thể có phổ biến thông điệp rất mạnh mẽ, hoặc vô cùng tiêu cực, thì các lá bài Tarot này cũng thể hiện như một lời cảnh báo về những gì đang xảy ra quanh bạn.

Nguồn: Bói bài tarot online hàng ngày

Post Comment