Tâm Linh

Ý nghĩa Ngày Đại lễ Tam Hợp – Đức Phật xuất gia


Ý nghĩa ngày xuất gia của… Đức Phật
Hàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành
tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Từ bỏ… cung vàng, điện ngọc
Trở thành bậc Thánh giữa thế gian
Niên lịch của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Bùi Hiền
Giác Ngộ Online

Post Comment