Categories
Tử Vi

Ý nghĩa vòng TRÀNG SINH trong Tử Vi

“Vòng trường sanh” tính linh như thần năm sinh con và tuổi bố mẹ: Sai một
ly gia đình bại hoại, làm ăn lụn bại, đổ bệnh khó qua

“VÒNG TRÀNG SINH” có 12 cung:
Trường sinh:
Mộc dục:
Quan đái
Lâm quan:
Vượng:
Suy:
Bệnh:
Tử:
Mộ:
Tuyệt:
Thai:
Dưỡng:
VƯỢNG
TUYỆT
Xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm clip:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *