Xem giờ phải chăng – Là người châu Á, dùng lịch âm dương để tính toán xem giờ tốt xấu, chọn giờ hoàng đạo để khởi hành đã ăn sâu…

Bộ Swords đại diện cho nguyên tố Khí. Các ý nghĩa lá bài Tarot thuộc bộ Swords liên quan tới hành động, thay đổi, thế lực, quyền lực, áp bức,…